Om Familierådhuset

Samfunnet tilbyr både brann -og ransøvelser for å forberede ulike kriser i livet, mens livsøvelser hopper de fleste av oss over. Invester litt i trening for livet, så vil du stå bedre rustet for utfordringene som kommer. Familieråd er tradisjonelt et forum der familiemedlemmer diskuterer problemstillinger for å komme frem til felles løsninger. Familierådhuset er den alternative samtalepartneren for deg med utfordringer som tradisjonelt blir snakket om i familieråd.

 

Mulighetene ligger i fremtiden

Coaching er en forandringsprosess som handler om utvikling og suksess. Det er en en-til-en prosess som forbedrer prestasjoner og utvikler potensialet. Coaching er en systematisk og formalisert, men likevel høyst personlig metode som blander utprøvde teknikker for forandring med personlige vekstteknikker og praktiske øvelser.

 

I en individualsamtale er det blant annet mulig å jobbe med temaer som:

– Sorg i forbindelse med samlivsbrudd eller andre tap

– Konflikt om barnefordeling

– Lav selvfølelse

– Depresjon

– Evnen til å ta valg som er riktige for deg

– Situasjoner og hendelser i livet som er ubearbeidet

– Relasjoner til viktige personer (partner, kollegaer, familie)

 

Videre kan et stort sykefravær være en utfordring for mange bedrifter. I følge prosjektet «Sorg uten blomster» (F2F/Synnovate 2006) øker sykefraværet når samlivsbruddet rammer, både for kvinner og menn. Denne type sorg er ikke en sorg det sendes blomster til fra verken familie, venner eller kollegaer. Man står ofte helt alene i en livskrise som overgår det meste av hva man opplever gjennom livet. Sorg uten blomster dokumenterer at hele 25 prosent av personer som opplever samlivsbrudd langtidssykemeldes fra sitt arbeid gjennomsnittlig i to måneder. Mange opplever redusert produktivitet i flere måneder på grunn av de mentale belastningene som ofte oppstår når en slik livskrise rammer.

 

Ring for avtale, eller en uforpliktende prat om individuell coaching og veiledning. Ingen ventetid. Selvhjelpsgrupper ved min. 5 deltakere.

 

Kontakt
solvi@familieradhuset.no

48 05 40 89