Vi formes av våre relasjoner

Vi mennesker formes av våre livserfaringer og familierelasjonene danner fundamentet for vår personlig utvikling og mestring. Dette gjelder både voksne og barn. Trygge voksne skaper trygge barn, som igjen skaper trygge voksne.

Familierådhuset er stedet for den gode samtalen. Familierelasjonene kan svikte, f.eks. når vi går gjennom et samlivsbrudd og trenger råd om hvordan den reorganiserte familien best kan fortsette som en trygg base for barna videre. Eller om du er i en annen form for livskrise hvor du trenger sparring og hjelp til å komme videre.

Det kan være vanskelig å lytte til fornuft og følelser på samme tid når det stormer som verst. Da kan Familierådhuset være den objektive samtalepartneren du trenger for å bearbeide sorg, sinne, sårhet, bitterhet og sjalusi overfor deg selv eller nære relasjoner og erstatte det med trygghet, styrket selvfølelse og troen på at du selv kan ta kontroll over livet ditt.